Публічна оферта – Гарантія

Публічна оферта. Умови гарантії1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно та чітко заповненого гарантійного талону із зазначенням серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного терміну, підпису продавця, друку.
2. На гарантійне обслуговування виробу приймаються лише за наявності оригінальної упаковки та в повному комплекті (документація, драйвера, кабелі тощо)
3. Вироби не підлягають гарантійному обслуговуванню в таких випадках:
3.1 Порушення користувачем правил експлуатації виробу;
3.2 Якщо виріб має механічні пошкодження (сколи, тріщини, вм'ятини, подряпини), а також дефекти складових частин виробу. Відсутність сполучних гвинтів, частин та вузлів виробу; пошкодження електричних контактів, з'єднань, роз'ємів;
3.3 Наявність термічного ушкодження виробу чи його складових частин;
3.4 Якщо виріб має сліди стороннього втручання або була спроба ремонту виробу у неуповноваженому сервісному центрі; Пошкоджено або відсутні гарантійні пломби виконавця;
3.5 Виходу з ладу портів підключення пристроїв (LPT, COM, PS/2, USB, PCMCI, Video, Game, Audio, FireWire тощо).
3.6 Пошкодження, спричинені потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
3.7 Пошкодження, спричинені стихією, пожежею, побутовими факторами;
3.8 Пошкодження, спричинені невідповідністю Державним стандартам параметрів живильних, телекомунікаційних, кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів;
3.9 Пошкодження або зміни вмісту мікросхем FLASH BIOS внаслідок дії «вірусів» або користувача.
3.10 Пошкодження, спричинені використанням нестандартних витратних матеріалів та запчастин.
3.11 У гарантійному талоні були внесені зміни або виправлення, які не завірені печаткою та підписом Продавця або спеціаліста відділу гарантійного обслуговування.
3.12 Гарантія не поширюється на вироби з несправностями, які стали наслідком нестабільного енергопостачання в мережі, встановлених ГОСТ 13109-87 (аварійне підвищення або зниження напруги).
3.13 Гарантійні умови не поширюються на збитки, заподіяні іншому устаткуванню, яке спрацювало у поєднанні з цим виробом.
3.14 Виникнення дефектів, спричинених додатковим обладнанням (деталями) встановленими користувачем.
4. Гарантія не поширюється на витратні та інші матеріали, що мають обмежений термін користування.
5. Для гарантії необхідно зберігати упаковку та всю документацію до пристроїв.
6. Обслуговування виробів, гарантію на які дає безпосередньо виробник, здійснюється у спеціалізованих сервісних центрах, адреси яких вказані у документації на виріб.
7. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань з гарантійного обслуговування, якщо дане невиконання або неналежне виконання було спричинене настанням обставин непереборної сили (обставини форс-мажору), які перешкоджають повному зобов'язанню обслуговування. Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували під час підписання цього документа, виникли незалежно від волі сторін, про виникнення яких сторони не могли знати та дії яких сторони не могли перешкоджати за допомогою способів та засобів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та чекати за впливу форс-мажорних причин. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини, як повені, землетруси та інші природні катаклізми, пожежі, епідемії, аварії та катастрофи техногенного характеру, блокади, диверсії, запровадження надзвичайного стану, війна та військові дії будь-якого характеру, дії та рішення державних органів, які прямо перешкоджають або унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов'язань з гарантійного обслуговування.