Публічна оферта – Квитанція

Публічна оферта. Квитанція про прийом на діагностику / ремонт


Правила надання послуг з ремонту та технічного обслуговування Сервісним центром
1. При прийомі пристрою з невизначеною несправністю діагностика та тестування виконується СЦ в обов'язковому порядку та оплачується замовником за фактом виконаних робіт у розмірі від 50 грн. до 300 грн. залежно від категорії складності діагностики.
2. У разі відмови клієнта від ремонту їм оплачується діагностика відповідної категорії складності.
3. Категорії складності діагностики:
- діагностика, що не вимагає розбирання пристрою – від 50 грн (для ноутбуків та ПК від 100 грн),
- діагностика, що вимагає часткового розбирання пристрою та заміни функціональних блоків - від 80 грн (для ноутбуків та ПК від 150 грн),
- діагностика множинних несправностей, діагностика, що вимагає ґрунтовного розбирання пристрою, діагностика плаваючої несправності - 150 грн (для ноутбуків та ПК від 200 грн).
4. Ремонт виконується без узгодження вартості, якщо вона не перевищує наведених сум: ПК – 350 грн, планшет (телефон) – 250 грн, ноутбук – 350 грн, монітор – 350 грн, інші пристрої – 150 грн.
5. Якщо на пристрої є сліди ударів або всередині виявляються сліди рідини або корозії, ремонт цього пристрою виконується без гарантійних зобов'язань.
6. Ремонт проводиться тільки щодо несправностей, зазначених у квитанції про прийом у ремонт за словами клієнта. Ремонт виявлених несправностей, які не заявлені клієнтом, узгоджується окремо.
7. СЦ не несе відповідальність за збереження інформації, а також за програмне забезпечення на пристрої та його носіях даних. Можливість збереження інформації обговорюється окремо.
8. Пристрій за згодою клієнта прийнято без розбирання та перевірки внутрішніх пошкоджень. Клієнт згоден з тим, що всі несправності та пошкодження, які можуть бути виявлені під час технічного обслуговування, виникли до прийому пристрою в ремонт.
9. Ступінь інтеграції компонентів, що використовуються в ноутбуках, ПК, телефонах і планшетах дуже високий (далі - технічний виріб, ТІ), тому незначне пошкодження будь-якого з вузлів може спричинити тотальний вихід із ладу. Виходячи з цього, сервісний центр не несе відповідальності за можливі погіршення роботи ТІ та/або його подальшого виходу з ладу (під час та/або після проведення ремонтних робіт).
10. При ремонті АКБ і БП можливе погіршення стану їхнього корпусу, оскільки багато з них нерозбірні.
11. СЦ має право відмовитися від проведення ремонтних робіт у разі економічної недоцільності, неможливості ремонту чи скрутної доставки комплектуючих.
12. Пристрій у ремонт необхідно приносити у чистому вигляді, СЦ може відмовити у ремонті, якщо пристрій здається у ремонт у неналежному вигляді.
13. Виконавець має право наклеювати гарантійні "стікери" в будь-якому місці ТІ, що не заважають його експлуатації.
14. Виконавець має право залучити для ремонту сторонні організації.
15. Пристрій зберігається в СЦ протягом 14 днів з моменту оповіщення клієнта про закінчення ремонту або оповіщення про неможливість (недоцільність) ремонту. Після закінчення цього терміну нараховується пеня за зберігання (10 грн. на день). Пеня нараховується протягом 1-го місяця. Якщо клієнт відмовляється сплатити вартість ремонту та (або) нараховану пеню, то пристрій виставляється на продаж як компенсацію за ремонт та зберігання або утилізується. У випадку, якщо неможливо зв'язатися з клієнтом і клієнт не зв'язується з СЦ протягом 1-го місяця з моменту закінчення ремонту, СЦ в односторонньому порядку може продавати пристрій компенсації витрат (або утилізувати його), понесених на ремонт та зберігання пристрою.
16. У разі втрати квитанції, пристрій видається за поданням паспорта на ім'я замовника та його письмової заяви.
17. Замовник надає згоду на використання персональних даних СЦ з метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010р. Підписання цього документа означає однозначну згоду з вищевикладеним та підтверджує, що Замовник ознайомлений із змістом ст. 8 ЗУ «Про захист персональних даних», та погоджується з тим, що дані зберігаються у СЦ
18. За періодичного характеру заявленого дефекту, початком роботи з його усунення вважається день виявлення несправності.
19. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань, якщо дане невиконання або неналежне виконання було спричинене настанням обставин непереборної сили (обставини форс-мажору), що перешкоджають повному або частковому обслуговуванню. Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували під час підписання цього документа, виникли незалежно від волі сторін, про виникнення яких сторони не могли знати та дії яких сторони не могли перешкоджати за допомогою способів та засобів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та чекати при впливі форс-мажорних обставин. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини, як повені, землетруси та інші природні катаклізми, пожежі, епідемії, аварії та катастрофи техногенного характеру, блокади, диверсії, запровадження надзвичайного стану, війна або військові дії будь-якого характеру, дії та рішення державних органів, які прямо перешкоджають або унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов'язань з гарантійного обслуговування.